Tire 80/65-6 (10 X 3.0)

Tire 80/65-6 (10 X 3.0)

$40.00

Road Tire for Zero 10x, Apollo phantom, Apollo Ghost, Kaabo Mantis,Dualtron etc.

Dimensions: 80/65-6 (10 X 3.0)